CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

A. CHUẨN KIẾN THỨC

1. Khái niệm cực trị hàm số :

Giả sử hàm số xác định trên tập hợp IMG_256IMG_257

IMG_258 được gọi là một điểm cực đại của hàm số IMG_259 nếu tồn tại một khoảng IMG_260 chứa điểm IMG_261 sao cho: IMG_262 IMG_263 .

Khi đó IMG_264 được gọi là giá trị cực đại của hàm số IMG_265 .

IMG_266 được gọi là một điểm cực tiểu của hàm số IMG_267 nếu tồn tại một khoảng IMG_268 chứa điểm IMG_269 sao cho: IMG_270 .

Khi đó IMG_271 được gọi là giá trị cực tiểu của hàm số IMG_272 .

Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu được gọi chung là cực trị

Nếu IMG_273 là một điểm cực trị của hàm số IMG_274 thì ngư=ời ta nói rằng hàm số IMG_275 đạt cực trị tại điểm IMG_276 .

Như vậy : Điểm cực trị phải là một điểm trong của tập hợp IMG_277

Điểm cực đại , cực tiểu gọi chung là điểm cực trị của hàm số , f(x0 ) là giá trị cực trị (hay cực trị ) của hàm số.

Chú ý.

a)Giá trị cực đại (cực tiểu ) f(x0) của hàm số f chưa hẳn đã là GTLN (GTNN) của hàm số f trên tập xác định D mà f(x0) chỉ là GTLN (GTNN) của hàm số f trên khoảng (a,b) IMG_278D và (a;b) chứa x0 .

b)Nếu f’(x) không đổi dấu trên tập xác định D của hàm số f thì hàm số f không có cực trị .

2. Điều kiện cần để hàm số đạt cực trị:

Định lý 1: Giả sử hàm số IMG_279 đạt cực trị tại điểm IMG_280 . Khi đó , nếu IMG_281 có đạo hàm tại điểm IMG_282 thì IMG_283 .

Chú ý :

IMG_284 Đạo hàm IMG_285có thể triệt tiêu tại điểm IMG_286 nhưng hàm số IMG_287 không đạt cực trị tại điểm IMG_288 .

IMG_289 Hàm số có thể đạt cực trị tại một điểm mà tại đó hàm số không có đạo hàm

IMG_290 Hàm số chỉ có thể đạt cực trị tại một điểm mà tại đó đạo hàm của hàm số bằng IMG_291 , hoặc tại đó hàm số không có đạo hàm .

3. Điều kiện đủ để hàm số đạt cực trị:

Định lý 2: Giả sử hàm số IMG_292 liên tục trên khoảng IMG_293 chứa điểm IMG_294 và có đạo hàm trên các khoảng IMG_295IMG_296 . Khi đó :

Nếu IMG_297 thì hàm số đạt cực tiểu tại điểm IMG_298 .

Nếu IMG_299 thì hàm số đạt cực đại tại điểm IMG_300 .

Định lý 3: Giả sử hàm số IMG_301 có đạo hàm cấp một trên khoảng IMG_302 chứa điểm IMG_303 , IMG_304IMG_305 có đạo hàm cấp hai khác IMG_306 tại điểm IMG_307 .

Nếu IMG_308 thì hàm số IMG_309 đạt cực đại tại điểm IMG_310 .

Nếu IMG_311 thì hàm số IMG_312 đạt cực tiểu tại điểm IMG_313 .

Chú ý :

1. Nếu IMG_314 là một điểm cực trị của hàm số IMG_315 thì điểm IMG_316 được gọi là điểm cực trị của đồ thị hàm số IMG_317 .

2. Trong trường hợp IMG_318 không tồn tại hoặc IMG_319 thì định lý 3 không dùng được.

B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP.

Dạng 1: TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

Bài toán 01: TÌM CỰC TRỊ HÀM SỐ TRÊN TẬP XÁC ĐỊNH.

Phương pháp giải

Tìm tập xác định D của hàm số f.

Tính f’(x).

Tìm nghiệm của phương trình f’(x) = 0 (nếu có) và tìm các điểm x0 IMG_320 D mà tại đó hàm f liên tục nhưng f’(x0) không tồn tại.

Vận dụng định lý 2 (lập bảng xét dấu f’(x) ) hay định lý 3 (tính f’’(x)) để xác định điểm cực trị của hàm số.

Chú ý: Cho hàm số IMG_321 xác định trên D.

Điểm IMG_322 là điểm cực trị của hàm số khi và chỉ khi hai điều kiện sau đây cùng thảo mãn:

IMG_323 Tại IMG_324 đạo hàm triệt tiêu hoặc không tồn tại

IMG_325 Đạo hàm đổi dấu khi IMG_326 đi qua IMG_327 .

Các ví dụ

Ví dụ 1 : Tìm cực trị của các hàm số sau:

1. IMG_328 2. IMG_329

Lời giải.

1. Tập xác định : IMG_330

Ta có: IMG_331 IMG_332 , suy ra hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định và không có điểm cực trị.

Giới hạn : IMG_333 IMG_334

Bảng biến thiên

IMG_335

2. Tập xác định : IMG_336

Ta có: IMG_337 , IMG_338 IMG_339

Giới hạn : IMG_340 IMG_341

Bảng biến thiên

IMG_342

Hàm số đạt cực đại tại IMG_343 ,hàm số đạt cực tiểu tại IMG_344 .

Ví dụ 2 : Tìm cực trị của các hàm số sau:

1. IMG_345 2. IMG_346

Lời giải.

1. Tập xác định : IMG_347

Ta có: IMG_348 , IMG_349 IMG_350 .

Giới hạn : IMG_351 ;

IMG_352

Bảng biến thiên

IMG_353

Hàm số đạt cực tiểu tại IMG_354IMG_355 ,hàm số đạt cực đại tại IMG_356IMG_357 .

2. Tập xác định : IMG_358

Ta có: IMG_359 , IMG_360 IMG_361

Giới hạn : IMG_362

Bảng biến thiên

IMG_363

Hàm số đạt cực tiểu tại IMG_364IMG_365 ,hàm số đạt cực đại tại IMG_366IMG_367