BÀI SỐ 1 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Cho dãy các số chẵn liên tiếp: 2; 4; 6; 8; … ; 998; 1000.

Sau khi điền thêm các dấu + hoặc dấu – vào giữa các số theo ý mình, bạn Bình thực hiện phép Tính được kết quả là 2002; bạn Minh thực hiện phép Tính được kết quả là 2006. Ai Tính đúng?

CÂU 2:

Bạn hãy chia tấm bìa bên dưới thành 6 phần giống hệt nhau về hình dạng và mỗi phần có một bông hoa.

5.jpg

CÂU 3:

Tang tảng lúc trời mới rạng đông

Rủ nhau đi hái mấy quả bông

Mỗi người 5 quả thừa 5 quả

Mỗi người 6 quả 1 người không.

Hỏi có bao nhiêu người, bao nhiêu quả bông?

CÂU 4:

Ở một vương quốc nọ có 1 nàng công chúa xinh đẹp, nên có 10 chàng trai khôi ngô tuấn tú đến xin cưới nàng cùng lúc. Vì họ đều giàu sang như nhau nên vua cha mới đưa ra một tình thế sau:

Vua đưa công chúa lên một cái tháp cao vút và bảo rằng, nếu chàng trai nào trả lời cho vua biết có bao nhiêu bậc thang dẫn lên chỗ công chúa thì sẽ cho cử hành hôn lễ ngay. Vua cho các chàng trai biết một vài số liệu: số bậc thang nhiều hơn 100 và ít hơn 120. Nếu lính canh bước một lần 3 bậc sẽ còn thừa ra 1 bậc, nếu bước một lần 4 bậc sẽ còn thừa 2, nếu bước 5 bậc sẽ còn thừa 3.

Vậy sẽ có bao nhiêu bậc thang?

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 1

CÂU 1:

Bài giải:

Từ 2 đến 1000 có: (1000 – 2) : 2 + 1 = 500 (số chẵn).

Tổng các số đó: N = (1000 + 2) x 500 : 2 = 250500. Số này chia hết cho 4.

Khi thay + a thành – a thì N bị giảm đi a x 2 cũng là số chia hết cho 4. Do đó kết quả cuối cùng phải là số chia hết cho 4. Bình tính được 2002, minh tính được 2006 đều là số không chia hết cho 4. Vậy cả hai bạn đều tính sai.

CÂU 2:

Bài giải:

Ta chia tấm bìa thành các ô vuông nhỏ bằng nhau như trong hình vẽ sau:

90_1.jpg

Nhìn hình vẽ ta thấy tổng số ô vuông nhỏ là 18 ô. Do đó khi chia tấm bìa thành 6 phần giống hệt nhau về hình dạng thì mỗi phần sẽ có số ô là: 18 : 6 = 3 (ô) và hình dạng mỗi phần phải có dạng hình chữ L.

Ta có cách chia như sau (cắt theo đường kẻ đậm):

90_2.jpg

CÂU 3:

Gợi ý:

Biểu thị số người là 1 đoạn thẳng thì số bông gồm 5 đoạn thẳng như thế và thêm 5 nữa.

Nếu thêm 6 vào số bông nói trên thì đủ cho mỗi người 6 quả.

Ta có sơ đồ:

Số người
Số bông
Số bông thêm 6 quả

91.jpg

Đáp số:

11 người
60 quả bông.

CÂU 4:

Đáp số:

118 chia 3 = 39 dư 1

118 chia 4 = 29 dư 2

118 chia 5 = 23 dư 3

= 118 bậc thang.