BÀI SỐ 10 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Con gì lúc nhỏ đi bằng 4 chân, lớn lên đi bằng 2 chân, lúc gần về trời đi bằng 3 chân.

CÂU 2:

Tìm một số tự nhiên sao cho khi chia cho 2 dư 1, chia 3 dư 2, chia 4 dư 3, chia 5 dư 4, chia 6 dư 5, chia 7 dư 6, chia 8 dư 7, chia 9 dư 8.

CÂU 3:

Một con ruồi bay với vận tốc 100km/h. Có hai chiếc ô tô ở hai đầu thành phố cách nhau 50km. Khi hai ô tô bắt đầu xuất phát, một chiếc đi với vận tốc 20km/h, một chiếc đi với vận tốc 30km/h (ngược chiều nhau). Khi đó con ruồi bắt đầu bay từ đầu chiếc xe này chạm vào đầu chiếc xe kia thì bay ngược trở lại. Khi chạm vào đầu chiếc thứ 1 thì lại bay ngược trở lại… Cứ như thế đến khi hai xe gặp nhau. Hỏi trong khoảng thời gian đó con ruồi bay được bao nhiêu km?

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 10

CÂU 1:

Đáp số: Là con người

  • Giai đoạn đầu: Là em bé nên chỉ biết bò bằng 4 chân.
  • Giai đoạn 2: Lớn lên tất nhiên là đi bằng 2 chân.
  • Giai đoan 3: già rồi phải chống thêm gậy nên trở thành 3 chân.

CÂU 2:

Bài giải: Ta có:

n + 1 chia hết cho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

=> n + 1= bcnn (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)= 9 x 8 x 7 x 5 = 2520

=> n = 2519

CÂU 3:

Đáp số: con ruồi bay được 100km.