BÀI SỐ 15 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Hãy loại một hình hộp không thuộc “đồng đội”:

30.jpg

CÂU 2:

Bạn Loan muốn cắt một hình chữ nhật chiều rộng 2cm, chiều dài 10cm ra nhiều mảnh để ghép lại thành hình vuông. Các bạn có thể giúp bạn Loan cắt, ghép hình vuông sao cho ít tốn công sức nhất không?

CÂU 3:

(Đố mẹo):

Có 3 con bò đi chỉ thấy có 6 dấu chân. Hỏi tại sao như vậy?.

CÂU 4:

Tìm hai số tự nhiên có tổng là 1.111.110; biết số lớn có chữ số hàng trăm và hàng nghìn toàn là 8; số bé có chữ số hàng trăm và hàng nghìn là 2. Nếu thay số 8 và số 2 ở số lớn và số bé là 0, thì ta được hai số mới, trong đó có một số gấp 9 lần số kia. Tìm hai số ban đầu.

CÂU 5:

Đàn cò bay lả bay la

Bay qua cửa sổ lớp ba chúng mình

Số cò cộng số học sinh

Bằng tám mươi mốt đố mình, đố ta

Số cò, số học sinh

2 số liên tiếp đây mà bạn ơi!

Đố vui vừa học vừa chơi

Số cò là mấy, trả lời nhanh nhanh?

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 15

CÂU 1:

Hình B là hình lạc loài.

Vì các hình kia đều là những hộp kín, còn hình b có 7 mặt bị mất nắp nên nó bị loại.

CÂU 2:

Có nhiều cách cắt ghép khác nhau nhưng lời giải tốt nhất là cắt thành càng ít mảnh càng tốt. Bạn có thể cắt thành 4 mảnh và ghép lại thành hình vuông như sau:

Có thể cắt thành 5 mảnh và ghép lại như sau:

128.jpg

CÂU 3:

Đáp số: đó là 3 em bé đang bò, chúng ta sẽ thấy 6 dấu chân còn lại là 6 dấu tay nên không tính.

CÂU 4:

Đáp số: 998899 và 112211

CÂU 5:

Số cò:
Số học sinh:

129.jpg

Bài giải: Hai số liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị.

Hai lần số cò là:

80 – 1 = 81

Số cò là:

80 : 2 = 40 (con)

Đáp số: 40 con cò.