BÀI SỐ 16 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Hình nào đưa vào ô còn trống cho hợp lí?

31.jpg

CÂU 2:

Số nào đây?

32_1.jpg

CÂU 3:

Một hình vuông có bốn góc cắt đi một góc hỏi còn mấy góc?

32_2.jpg

CÂU 4:

Một con vịt trời đang bay bỗng gặp một đàn vịt trời bay theo chiều ngược lại, bèn cất tiếng chào: “Chào 100 bạn ạ!”. Con vịt trời đầu đàn đáp lại: “Chào bạn, nhưng bạn nhầm rồi, chúng tôi không phải có một trăm đâu, mà tất cả chúng tôi, cộng thêm tất cả chúng tôi một lần nữa, cộng thêm một nửa chúng tôi, rồi thêm một phần tư chúng tôi và cả bạn nữa mới đủ một trăm!”.

Em hãy Tính xem đàn vịt trời có bao nhiêu con?

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 16

CÂU 1:

Hình a) đưa vào ô còn trống là hợp lí.

130_1.jpg

CÂU 2:

Số 7 chỗ trống đưa vào là hợp lý.

Ta nhận thấy:
5 x 7 = 35
12 x 7 = 84
9 x 7 = 63

130_2.jpg

CÂU 3:

Đáp án:
Còn 5 góc

131_1.jpg

CÂU 4:

Đàn vịt | 131_2.jpg
Đàn vịt
½ đàn vịt
¼ đàn vịt

Bài giải:

Nếu coi 1/4 đàn vịt là 1 phần thì 100 – 1 = 99 (con)

Sẽ gồm có: 4 + 4 + 2 + 1 = 11 (phần)

Mỗi phần gồm có:

99 : 11 = 9 (con)

Cả đàn vịt có:

9 x 4 = 36 (con)

Đáp số: 36 con vịt.