BÀI SỐ 20 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Vườn trường có trồng 12 cây tạo thành 6 hàng như hình dưới. Bạn có thể đánh số từ 1 đến 12 cho từng cây sao cho tổng 4 số ở 4 cây cùng một hàng đúng bằng 26 được không?

38.jpg

CÂU 2:

Một đống chuột chù đi qua 1 cái cầu, 1 con rớt xuống hỏi còn bao nhiêu con?

CÂU 3:

Một đàn nai hăm hở đi vào rừng, bị một ông thợ săn bắn chết 1 con hỏi còn bao nhiêu con?

CÂU 4:

Ngày 30 – 4 trường bạn Tèo đã mắc bóng đèn màu xung quanh một khung khẩu hiệu dài 3m, rộng 1m. Cứ cách 50cm thì mắc một bóng đèn. Mỗi bóng đèn giá 1.800đồng. Hỏi trường học nọ đã phải mua hết bao nhiêu tiền bóng đèn màu?

CÂU 5:

Hãy điền số trong dãy số tiếp theo? (toán mẹo)

0 7 4 1 8?

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 20

CÂU 1:

Có rất nhiều cách đánh số cho cây. xin giới thiệu với các bạn hai cách sau:

138.jpg

CÂU 2:

Đây là một bài toán mẹo

“1 đống chuột chù” nói lái thành 1 chú chuột đồng, rớt xuống 1 con. Vậy không còn con nào hết!

CÂU 3:

Đây là một bài toán mẹo

Một đàn nai hăm, nai hăm nói lái thành năm hai

Đàn nai 52 con bị ông thợ săn bắn chết 1 con còn 51 con.

CÂU 4:

Bài giải:

Chu vi khẩu hiệu là:

(3 + 1) x 2 = 8 (m)

Ta có: 50 cm = 0,5m

Số bóng đèn là:

8 : 0,5 = 16 (bóng đèn)

Số tiền mua bóng đèn là:

16 x 1800 = 28800 (đ)

Đáp số: 28800 đồng

CÂU 5:

Bài giải:

7 x 0 = 0 => 0

7 x 1 = 7 => 7

7 x 2 = 14 => 4

7 x 3 = 21 => 1

7 x 4 = 28 => 8

7 x 5 = 35 => 5

Vậy số tiếp theo là số 5.