BÀI SỐ 3 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Điền tiếp vào dấu (?).

8_2.jpg

CÂU 2:

Điền tiếp vào dấu (?).

9_1.jpg

CÂU 3:

Từ một tờ giấy kẻ ô vuông, bạn khang cắt ra một hình sao bốn cánh như hình dưới. Hỏi hình sao này có diện Tích bằng mấy ô vuông?

9_2.jpg

CÂU 4:

Nhà kia có hai vợ chồng, 6 đứa con gái, mỗi người con gái có 1 em trai. Hỏi tổng cộng có bao nhiêu người?

CÂU 5:

Vừa gà vừa chó

Bó lại cho tròn

Ba mươi sáu con

Một trăm chân chẵn.

Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó?

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 3

CÂU 1:

Cách 1:

3 = 1 x 1 x 3

12 = 2 x 2 x 3

27 = 3 x 3 x 3

75 = 5 x 5 x 3

Ta có đáp số: 48 = 4 x 4 x 3

Cách 2:

95.jpg

Cách 3:

96_1.jpg

CÂU 2:

Đáp số 1:

6 = 1 x 2 x 3

24 = 2 x 3 x 4

60 = 3 x 4 x 5

120 = 4 x 5 x 6.

Đáp số: 60.

Đáp số 2:

96_2.jpg

Đáp số 3:

97_1.jpg

CÂU 3:

Bài giải:

Có nhiều cách làm, xin giới thiệu 2 cách để các bạn tham khảo.

Cách 1: Diện tích hình sao đúng bằng diện tích hình vuông gồm 16 ô vuông trừ đi diện tích 4 hình tam giác bằng nhau. Mỗi tam giác này có diện tích là 2 ô vuông. Do đó diện tích hình sao là: 16 – (2 x 4) = 8 (ô vuông).

97_2.jpg

Cách 2:

Cắt ghép để từ hình sao ta có hình mới mà hình này diện tích đúng bằng 8 ô vuông.

98.jpg

CÂU 4:

Đáp số:

2 vợ chồng + 6 con gái + 1 một trai út = 9 người.

CÂU 5:

Bài giải:

Giải theo phương pháp giả thiết tạm (giả thiết tạm là những điều ta tưởng tượng ra để giúp cho việc giải toán được dễ dàng. Chữ “tạm” ở đây ngụ ý “những điều mà ta tưởng tượng ra ấy chỉ có ý nghĩa nhất thời, lúc giải toán thì ta cần đến chúng, khi giải xong thì có thể quên chúng đi”.

Cách 1:

Giả sử mỗi con chó đều chỉ đứng bằng hai chân sau và co hai chân trước lên (giống như con chó làm xiếc vậy) thế thì mỗi con chó đều chỉ có hai chân và ta có thể coi 36 con đều là gà cả.

Lúc đó 36 con có:

36 x 2 = 72 (chân)

Vậy số chân co lên là:

100 – 72 = 28 (chân)

Suy ra số chó là:

28 : 2 = 14 (con)

Số gà là:

36 – 14 = 22 (con)

Ghi chú:

Có thể coi giả thiết tạm ở đây là tình huống “Mỗi con chó chỉ có hai chân…” hoặc bài toán đưa ra là: “Nếu tất cả 36 con chó đều có 2 chân…?”.

Cách 2:

Giả sử ta gắn thêm cho mỗi con gà 2 chân nữa (bằng bột) chẳng hạn. Thế thì mỗi con gà đều có 4 chân và ta có thể coi cả 36 con đều là chó cả.

Lúc đó 36 con chó:

36 x 4 = 144 (chân)

Số chân gà đã gắn thêm là:

144 – 100 = 44 (chân)

Số gà là:

44 : 2 = 22 (con)

Số chó là:

36 – 22 = 14 (con)

Ghi chú:

Có thể coi giả thiết tạm ở đây là tình huống “Mỗi con gà đều có 4 chân…” hoặc bài toán đưa ra là “Nếu 36 con đều là chó cả thì còn thiếu bao nhiêu cái chân?”.

Cách 3:

Giả sử ta “chặt bớt” đi một nửa số chân gà và chó. Tức là mỗi con chó chỉ có hai chân và mỗi con gà chỉ có 1 chân. Lúc đó ta có bài toán:

“Vừa gà vừa chó

Bó lại cho tròn

Ba mươi sáu con

Năm mươi chân chẵn”.

Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?

Trong bài toán trên đã nêu tất cả 36 con đều là gà cả thì ta có 36 chân. Số chân thừa ra là:

50 – 36 = 14 (chân)

Mỗi con chó thừa ra một chân mà thừa ra tất cả 14 chân. Vậy có 14 con chó

Suy ra số gà là:

36 – 14 = 22 (con)

Cách 4

Giả sử có 18 con gà và 18 con chó (có thể giả sử có “20 con gà và 16 con chó” hoặc 10 con gà và 26 con chó”… Miễn sao “tổng số gà và chó bằng 36 con là được”).

Lúc đó tổng số chân gà và chó sẽ là:

18 x 2 + 18 x 4 = 108 (chân)

Nhưng thực tế chỉ có 100 chân nên phải tìm cách rút bớt đi 8 chân mà tổng số con vẫn không thay đổi.

Ta thấy: nếu thay 1 con chó bằng 1 con gà thì tổng số con vẫn không thay đổi nhưng tổng số chân sẽ giảm đi:

4 – 2 = 2 (chân)

Vậy muốn cho tổng số chân giảm đi 8 thì số con chó phải thay bằng gà là:

8 : 2 = 4 (con)

Do đó số gà là:

18 + 4 = 22 (con )

Số chó là:

36 – 22 = 14 (con)

Đáp số: 22 con gà

14 con chó.