BÀI SỐ 9 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Cái nào lạc loài ?

21_1.jpg

CÂU 2:

Cái nào lạc loài?

21_2.jpg

CÂU 3:

Hình nào nhảy vào dấu (?)

21_3.jpg

CÂU 4:

Có 7 nhà, mỗi nhà có 7 con mèo, mỗi con mèo ăn 7 con chuột, mỗi con chuột ăn 7 bông đại mạch, mỗi bông có 7 hạt. Tìm tổng số nhà, mèo, chuột, bông, hạt?.

CÂU 5:

Hãy so sánh một cân bông và một cân sắt. Cân nào nặng hơn?

CÂU 6:

Chia cho Tí, Tèo

24 viên kẹo

Ai chia giúp giùm tôi

Biết kẹo phần Tí gấp đôi phần Tèo

Đố vui vừa học vừa reo

Đáp nhanh, đáp trúng, huy chương đeo, thưởng quà.

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 9

CÂU 1:

Bạn viết số “phần” xuống dưới, ta thấy ngay kết quả: rõ ràng là anh chàng d “chen ngang” rồi!.

116_1.jpg

CÂU 2:

Bạn vẽ các mũi tên lần lượt theo thứ tự a, b, c,… Cũng thấy ngay kết quả: hình c lạc loài.

116_2.jpg

CÂU 3:

Gấp đôi hình 1, ta được hình 2, gấp tiếp hình 2, ta được hình 3. Vậy hình mà ta chọn là hình c.

CÂU 4:

Bài giải:

Số con mèo có trong ngôi nhà là:

7 x 7 = 49 (nhà)

Số con chuột bị mèo ăn là:

49 x 7 = 343 (con)

Số bông đại mạch bị chuột ăn là:

343 x 7 = 2401 (bông )

Số hạt mạch bị ăn là:

2401 x 7 = 16807 (bông)

Đáp số:

7 nhà, 49 con mèo, 343 con chuột, 2401 bông, 16807 hạt.

CÂU 5:

Đáp số: bằng nhau.

CÂU 6:

Số kẹo của Tèo
Số kẹo của Tí

117.jpg

Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 2 = 3 (phần)

Số kẹo tèo nhận được là:

24 : 3 = 8 (viên)

Số kẹo tí nhận được là:

8 x 2 = 16 (viên)

Đáp số: Tèo: 8 viên kẹo

Tí: 16 viên kẹo.