Toán học

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

QUAN HỆ SONG SONG

A – LÝ THUYẾT CHUNG I – ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG 1. Mở…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

HÀM SỐ LIÊN TỤC

A – LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. Hàm số liên tục tại một điểm: y =…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

DÃY SỐ

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 1. Phương pháp quy nạp toán học Để chứng minh mệnh…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Ví dụ 1: Xác định vị trí tương đối của đường thẳng sau đây: : và :…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

XÁC SUẤT

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 1. Biến cố · Không gian mẫu W: là tập các…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG

1. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng. Cho đường thẳng và mặt phẳng…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

A – TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Giới hạn lượng giác ·  ;  (với ) 2. Đạo…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VỚI MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

1. Phương trình sinx = sina a) b) c) d) e)   Các trường hợp đặc biệt:…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT I. Hoán vị 1. Giai thừa: Qui ước: (với ) (với…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng: là VTCP của d…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM

A – TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Quy tắc tính đạo hàm · (C)¢ = 0 ·…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

1. Hàm số Tập xác định: Tập giác trị: , tức là Hàm số đồng biến trên…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN

A – LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. Định nghĩa và các phép toán · Định nghĩa,…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

MỘT SỐ KĨ NĂNG GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Trong các đề thi đại học những năm gần đây , ta gặp rất nhiều bài toán…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

ỨNG DỤNG TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN

Tích vô hướng của hai vectơ một phần nhỏ trong chương trình Hình học 10. Tuy vậy…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN I – GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CUNG 1. Định…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

THỐNG KÊ

I – LÝ THUYẾT I.1 – BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT I.1.1 – Một…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP

I – LÝ THUYẾT 1)Định nghĩa: Cho hai điểm cố định với và hằng số Elip là…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT

I – LÝ THUYẾT 1. Nhị thức bậc nhất Nhị thức bậc nhất đối với là biểu…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH 1 ẨN

I – KHÁI NIỆM BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN 1. Bất phương trình một ẩn Bất phương…