BÀI SỐ 12 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Có 3 tam giác được xếp bởi 9 que diêm như sau:

/ / /_

Hãy bỏ đi 2 que diêm để không còn tam giác nào cả?

CÂU 2:

Nhà Lan ở trong một khu chung cư có 8 tầng, mỗi tầng có 8 căn hộ. Lan chỉ có thể trả lời bạn là “đúng” hoặc “không”. Bằng số câu hỏi ít nhất hãy tìm ra số nhà Lan.

CÂU 3:

Đố các bạn 3 cái cầu vồng có bao nhiêu màu?

CÂU 4:

Tuổi hồng nay đúng 15

Hồng thì hơn Thắm y 5 tuổi mà

Tuổi cô so Thắm gấp ba

Cô bao nhiêu tuổi gần xa Tính liền?

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 12

CÂU 1:

Bỏ 2 cạnh bên của tam giác ở giữa, ta được: tam giác – tam giác = 0

=> / /_ = 0

CÂU 2:

Khu chung cư có 8 tầng mỗi tầng có 8 phòng tổng cộng là có 64 phòng tất cả.

Trước tiên tôi hỏi “số nhà của bạn lớn hơn 32 phải không”. giả sử Lan sẽ trả lời là “không” thì tức là số nhà Lan phải nhỏ hơn 32. Ta tiếp tục hỏi “số nhà của bạn lớn hơn 16 phải không”. Nếu Lan trả lời “không” thì ta lại tiếp tục hỏi “số nhà của bạn nhỏ hơn 8 phải không”… Và cứ thế ta sẽ tìm ra được số nhà của Lan sau 6 lần hỏi bằng cách chia đôi.

CÂU 3:

Một cái thì có 7 màu, ba cái cũng 7 màu thôi.

CÂU 4:

Bài giải:

Tuổi thắm là:

15 – 5 = 10 (tuổi)

Tuổi Cô là:

10 x 3 = 30 (tuổi)

Đáp số: 30 tuổi.