BÀI SỐ 17 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Hình nào sẽ bị loại trong những hình dưới đây:

33_1.jpg

CÂU 2:

Hình nào ít giống nhất trong những hình dưới đây:

33_2.jpg

CÂU 3:

Trong một tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật đều là ngày chẵn (tức là ngày mang số chẵn trong tháng). Hãy Tính xem ngày 20 của tháng đó là ngày thứ mấy trong tuần lễ?

CÂU 4:

Hãy điền 7 dấu + và một dấu x để đẳng thức sau được thành lập (đúng, có nghĩa)?

1…2…3…4…5…6…7…8…9 = 100

CÂU 5:

Đố vui bổ ích

Vừa học vừa thích

Cùng cười khúc khích

3 số có Tích

Đây bằng 60

Một thừa số là 10

Đố vui vừa học vừa cười

Hai thừa số còn lại, ai người tìm nhanh

Sớm khuya chăm chỉ học hành

Sao đầu lắc lắc, sao đành thua sao?

CÂU 6:

Đố các bạn vào lúc 3.661 giây qua nửa đêm ngày đầu năm của năm 2001 có gì lạ?

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 17

CÂU 1:

Hình bị loại là hình cuối cùng. Các hình khác là hình khối trong hình học. Hình cuối cùng là chữ.

132_1.jpg

CÂU 2:

Hình bị loại là hình thứ hai. Các hình khác là hình đa giác có các góc, các cạnh, riêng hình thứ hai là hình tròn nó không có các góc, các cạnh.

132_2.jpg

CÂU 3:

Bài giải:

Vì một tuần có 7 ngày nên không thể có hai ngày chủ nhật và hai ngày chẵn liền nhau. Vậy giữa hai ngày chủ nhật là ngày chẵn phải có một ngày chủ nhật là ngày lẻ.

Trong tháng đã có tới 3 ngày chủ nhật là ngày chẵn vậy tháng ấy phải có xen kẽ hai ngày chủ nhật và ngày lẻ nữa. Suy ra trong tháng này có 5 ngày chủ nhật, và ngày chủ nhật đầu tiên là ngày chẵn.

Vì ngày chủ nhật thứ nhất đến ngày chủ nhật thứ 5 có tới 7 x (5 – 1) = 28 ngày, mà một tháng chỉ có tối đa là 31 ngày nên ngày chủ nhật thứ nhất chỉ có thể là mùng một, mùng hai hoặc mùng 3.

Song đó lại phải là ngày chẵn nên ngày chủ nhật thứ nhất là mùng 2, suy ra ngày mồng 9 và ngày 16 cũng là ngày chủ nhật.

Do đó ngày 20 của tháng ấy là thứ năm.

CÂU 4:

Đáp số : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 x 9 = 100

CÂU 5:

Bài giải:

Trường hợp 1:

60 = 10 x ? x ?

60 = 10 x 6 x 1

Vậy 2 thừa số cần tìm là 6 và 1

Trường hợp 2:

60 = 10 x ? x ?

60= 10 x 2 x 3

Vậy 2 thừa số cần tìm là 2 và 3.

Đáp số: 6 và 1 hoặc 2 và 3.

CÂU 6:

Lúc đó là 1 giờ 1 phút 1 giây của ngày mới.