BÀI SỐ 18 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

A logic với B. Vậy C phải logic với nhóm nào trong số các nhóm 1, 2, 3, 4?

35.jpg

CÂU 2:

Có 2 ngôi làng cách nhau 1 cây cầu. Ai muốn đi từ làng này sang làng kia phải đi qua cây cầu đó và có 1 con quỷ ở giữa cầu, cứ ai đi qua cầu là nó hất lại về chỗ cũ… Hỏi làm thế nào để đi được qua cầu để sang làng bên?

CÂU 3:

Trong bãi gửi xe có 3 loại xe:

+ Loại thứ nhất: có 2 đèn, 3 bánh

+ Loại thứ hai: có 2 đèn, 4 bánh

+ Loại thứ ba: có 3 đèn, 4 bánh Người ta đếm được 15 xe, 36 đèn, 56 bánh.

Hỏi số xe mỗi loại là bao nhiêu?

CÂU 4:

Hai chục chia cho phân nửa cộng thêm năm bằng bao nhiêu?

CÂU 5:

Trong một năm dương lịch có tháng 30 ngày và tháng 31 ngày. Vậy đố rằng có mấy tháng có 28 ngày.

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 18

CÂU 1:

Ta thấy các hình ở A đổi chỗ cho nhau theo ngược chiều kim đồng hồ sẽ được vị trí như ở b. Từ hình C, ta cũng cho các hình đổi chỗ cho nhau theo quy luật đó thì sẽ được vị trí các hình như ở nhóm 2.

Vậy ta sẽ chọn nhóm 2 là hợp lý.

CÂU 2:

Bài giải:

Muốn đi từ làng bên này sang làng bên kia mà trên cầu lại có con quỷ hất lại không cho qua thì khi đi đến giữa cầu phải quay đầu lại nhìn ra phía sau mà đi.

CÂU 3:

Bài giải:

Bài toán này giải bằng phương pháp giả thiết tạm, có nhiều cách để giải, sau đây là một trong các cách giải để các bạn tham khảo:

Số bánh xe bị hụt đi là: 56 – 45 = 11 (bánh).

Số bánh xe bị hụt đi là do ta đã bỏ bớt một bánh xe ở mỗi xe 4 bánh.

Như vậy số xe 4 bánh là: 11 : 1 = 11 (chiếc)

Số xe 3 bánh là: 15 – 11 = 4 (chiếc)

Số đèn của các xe 3 bánh là: 2 x 4 = 8 (đèn).

Số đèn của các xe 4 bánh là: 36 – 8 = 28 (đèn)

Giả sử 11 xe 4 bánh đều có 2 đèn thì tổng số đèn của chúng là:

2 x 11 = 22 (đèn).

Số đèn hụt đi là: 28 – 22 = 6 (đèn).

Số đèn của các xe 4 bánh bị hụt đi là do ta đã bỏ bớt ở mỗi xe 4 bánh một đèn, như vậy có 6 xe 3 đèn 4 bánh bị bỏ bớt đèn. Số xe 2 đèn 4 bánh là: 11 – 6 = 5 (xe).

Đáp số:

4 xe 2 đèn 3 bánh

5 xe 2 đèn 4 bánh

6 xe 3 đèn 4 bánh.

CÂU 4:

Đáp số: 20 chia cho 1/2 = 40 + 5 = 45

CÂU 5:

Bài giải: vì tháng nào cũng có ngày thứ 28 nên đáp án là:

Toàn bộ 12 tháng trong năm, tháng nào cũng có 28 ngày.