BÀI SỐ 6 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Chọn lấy một trong năm hình thích hợp nhất lắp vào ô trống:

14_1.jpg

CÂU 2:

Cho bảng kẻ 5 x 5 ô vuông. Hai bạn Thắng và Long chơi theo quy tắc sau: Đến lượt mình đi thì người thứ hai phải đánh dấu vào ô có một cạnh chung với ô của người thứ nhất vừa đánh dấu. Người nào không có cách để đi nữa thì thua cuộc. Thắng đi trước.

Hãy chỉ ra cách đi để Thắng chắc chắn thắng Long trong cuộc chơi này.

14_2.jpg

CÂU 3:

Một con ốc sên bò lên một cái cây dài 20m, ngày trèo 4m, đêm vì ngủ quên nên tuột xuống mất 2m. Theo các bạn sau bao nhiêu ngày, đêm ốc sên bò lên tới ngọn cây?

CÂU 4:

Thành phố A đến thành phố B

Đi qua thị trấn C thẳng đường

Trăm rưỡi cây số đường trường

AC bằng nửa quãng đường BC

Xe đi từ A đến B

Rồi liền quay ngược trở về đến C

Bạn ơi nhớ đọc kĩ đề

Bao nhiêu cây số đi về xe đây?

CÂU 5:

Đuôi con cá nặng 250g, đầu cá nặng bằng đuôi và bằng nửa thân, thân cá nặng bằng đầu, bằng đuôi. Hỏi con cá đó nặng mấy kg?

15.jpg

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 6

CÂU 1:

Đáp số: là câu d

108.jpg

CÂU 2:

Đánh số từ 1 đến 25 vào các ô trong bảng, ta có 12 ô mang số chẵn và 13 ô mang số lẻ và các ô chẵn sát liền với các ô mang số lẻ. Nếu bạn Thắng đánh dấu vào ô lẻ thì bạn Long phải đánh dấu vào ô chẵn, sau đó bạn Thắng lại sẽ đánh dấu vào ô lẻ…; hoặc nếu bạn Thắng đánh dấu vào ô chẵn thì bạn Long sẽ đánh dấu vào ô lẻ, sau đó bạn Thắng lại đánh dấu vào ô chẵn…

Như vậy để là người đi cuối cùng thì Thắng phải chọn ô lẻ, có 13 bước đi, còn ô chẵn chỉ có 12 bước đi. Thắng có thể chọn bất cứ ô lẻ nào trong bảng để đánh dấu trước thì bạn đó sẽ thắng.

109.jpg

CÂU 3:

Bài giải:

9 ngày 8 đêm, sau 8 ngày ốc sên leo được 16m, sáng ngày thứ 9 leo thêm 4m nữa là đủ.

CÂU 4:

110.jpg

Bài giải:

Quãng đường AC dài là:

150 : 3 = 50 (km)

Quãng đường BC dài là:

150 – 50 = 100 (km)

Quãng đường xe chạy cả đi lẫn về là:

150 + 100 = 250 (km)

Đáp số: 250 (km).

CÂU 5:

Bài giải:

Đầu nặng bằng đuôi và bằng nửa thân.

Thân nặng bằng đầu, bằng đuôi.

Vậy thân nặng bằng hai đuôi và một nửa thân.

Suy ra một nửa thân nặng bằng 2 đuôi.

Vậy nửa thân cá nặng 250 x 2 = 500(g)

Cả thân cá nặng:

500 x 2 = 1000(g) hay 1kg.

Cả con cá nặng

1 + 1 = 2kg

Đáp số: 2kg.