BÀI SỐ 7 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Hãy điền vào dấu (?)!

1000mm 18 giờ 10 phút
100cm 20 giờ 35 phút
10dm 23 giờ
? ?

CÂU 2:

Chẳng cần làm Tính đâu nha

Nhanh nhanh so sánh A và B xem!

Đố ai, đố bạn, đố em

Ai đáp nhanh trúng, thưởng kèm pháo tay.

A = 575 – (307 – 199)

B = 575 – (307 + 199)

CÂU 3:

Dùng êke và thước có vạch chia để vẽ các hình vuông có diện Tích là 1cm2, 4cm2, 9cm2 thì thật đơn giản có phải không các bạn? Thậm chí ta vẫn có thể vẽ được hình vuông có diện Tích là một số thập phân, miễn sao Tính được cạnh của hình vuông đó. Chẳng hạn muốn vẽ một hình vuông có diện Tích 17, 64cm2 ta chỉ cần vẽ một hình vuông có cạnh 4,2cm bởi vì 4,2 x 4,2 = 17,64

Bây giờ, vấn đề đặt ra là: Chỉ dùng êke và thước có vạch chia thì có thể vẽ được hình vuông mà diện Tích bằng 37 cm2 không?

Xin tiết lộ trước với các bạn là có đấy, mà có ít nhất hai cách vẽ cơ!

Nào! các bạn hãy bắt tay ngay vào công việc không ít hóc búa này xem ai là người có chỉ số IQ cao nhất nhé!

CÂU 4. (Đố mẹo):

Có 1 con chuột đến nhà 1 con mèo thách đố chạy đua xem ai nhanh hơn ai, biết rằng con chuột chạy nhanh hơn con mèo gấp 2 lần nhưng mèo lại dai sức hơn chuột gấp 3 lần.

Bây giờ các bạn hãy đoán xem con nào chạy nhanh hơn con nào?

CÂU 5:

Ở một quầy bán gia cầm, cô bán hàng cho giá như sau: “Một con gà và ba con vịt bằng giá hai con ngan; một con vịt, hai con gà và ba con ngan tổng cộng là 25 đồng. Mỗi con có giá một số nguyên đồng”. Hỏi giá bán mỗi con gia cầm là bao nhiêu?

15.jpg

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 7

CÂU 1:

1000mm 18 giờ 10 phút
100cm 20 giờ 35 phút
10dm 23 giờ
1m 1 giờ 25 phút

CÂU 2:

Bài giải:

A = 575 – (307 – 199)
Hiệu Số bị trừ Số trừ
B = 575 – (307 + 199)
Hiệu Số bị trừ Số trừ

Ta thấy:

2 số bị trừ bằng nhau là 575

So sánh 2 số trừ:

(307 – 199) < (307 + 199) vậy A > B.

CÂU 3:

Có ít nhất hai cách vẽ sau:

Cách 1:

Vẽ hình vuông có cạnh 5cm, kéo dài mỗi cạnh về phía bên phải của cạnh 1cm. Nối các điểm mút của các cạnh vừa kéo dài ta được hình vuông có diện tích 37cm2 (các bạn tự chứng minh).

112.jpg

Cách 2:

Vẽ hình vuông có cạnh 7cm. Trên mỗi cạnh của hình vuông, ta lấy 1 điểm cách đỉnh bên phải của cạnh 1cm. Nối các điểm đó lại, ta được hình vuông có diện tích 37cm2. (các bạn tự chứng minh).

113.jpg

CÂU 4:

Không con nào thắng hết.

Nếu chuột chạy đến sẽ bị mèo ăn thịt ngay!

CÂU 5:

Đáp số:

1 con gà: 4 đồng
1 con vịt: 2 đồng
1 con ngan: 5 đồng